Drezda
   
| Drezda számokban | Szászország | Drezda történelme | Látnivalók Drezdában | Galéria | Térkép |
Látnivalók Drezdában

vilagvarosai.hu on FacebookMadartavlatbol

Madártávlatból (Foto: wikipédia)


Drezda a déli Altstadtból és ennek külvárosaiból, továbbá az érseki, az 1686-iki tűzvész után újra fölépített Neutsadtból és ennek külvárosaiból áll. A kettőt három híd köti össze; ezek: a régi híd, amelyet a XIII. században építettek; az 1852. befejezett mintegy 1000 lépéssel alantabb fekvő Mária-híd; valamint az Albert híd, amelyet Manck mérnök épített és 1877 – ben adták át a forgalomnak és a pirnai külvárost köti össze a Neustadttal. A régi és az Albert híd közt 1892 – ben egy negyediknek az építését kezdték meg. Az Elba bal partján, a régi híd tőszomszédságában van a Brühl-féle palota és mellette a Brühl-féle terasz („Európa erkélye”), amelyet 1738. Brühl gróf, III. Ágost minisztere alapított.

Bruhl terasz es Frauenkirche

A Brühl terasz és a Frauenkirche (Foto: tauso)


A Schlossplatzról 41 széles lépcső vezet fel rá, amelyeket négy homokkőből készült allegorikus csoport (az éj, a reggel, dél és este), Schilling műve ékesít. A katolikus udvari templom, amelyet 1737-56-ig az olasz Chiaveri tervei szerint építettek, a homlokzatán 64 szentnek a szobrával, Mengs Rafael híres oltárképével.

Frauenkirche

Frauenkirche (Foto: john 14:6)


Királyi kastély, 1534 – ben megkezdett és a XVIII. század elején kibővített épület, amely két udvart zár körül; a Hofkirche, vagyis a dóm felőli homlokzatán az úgynevezett Grünes Thor fölött 110 m. magas torony emelkedik.

A kastely es a dom

A kastély és a dóm (Foto: wikipédia)


A Georgen-kapun kívül csinos reneszánsz oszlopok állnak. A nagy udvarban, a kapu fölött érdekes, a XVI. századból való galéria vezet el. Belsejében, a bálteremben mitológiai képek, a trónteremben a négy rendet ábrázoló alakok láthatóak; a freskókat Bendemann készítette. Frauenkirche: Az 1945-ös szőnyegbombázást sok történész tartja értelmetlennek: ez tulajdonképpen a szövetséges csapatok végső bosszúja volt az angliai veszteségekért, különösen Coventry-ért. A templom újjáépítése a német egyesítés után kezdődött meg magánkezdeményezésre, a 180 millió eurós költség több mint felét magánszemélyek és cégek adták össze.

Frauenkirche

A Frauenkirche (Foto: shop1en)


Az újjáépítés kezdetén úgy határoztak, hogy nem Gottfried Silbermann orgonáját állítják helyre, hanem újat készítenek, hogy XIX. és XX. századi műveket is játszhassanak. A Frauenkirche Drezda zenei életét is gazdagítja majd. A Frauenkirche zömök épület, a hatalmas kupola, a legnagyobb fesztávú az Alpoktól északra, lefedi a templombelsőt. Alakja után "kőharangnak" is nevezik a Canalettót is megihlető épületet, amelynek újjáépítéséhez a régi templom megmaradt, szétválogatott, beazonosított köveinek mintegy negyven százalékát használták fel. Drezdát és Coventryt a megbékélés jegyében évtizedek óta testvérvárosi kapcsolatok fűzik egymáshoz. Coventry székesegyházának keresztje is átkerült az Elba partjára, a felszentelési ünnepségekre eljött Colin Bennets, Coventry püspöke is. A Zwinger Az operaház mellett, az 1710 és 1728 között az építész Pöppelmann és a szobrász Permoser által épített Zwinger a legismertebb építmény Drezdában.

A Zwinger

A Zwinger (Foto: daniel hüneborg)


Eredetileg narancsosnak és udvari játéktérnek tervezett épületegyüttest később a választófejedelmi műcsarnokkal bővítették. A Zwinger a német késői barokk építészet legjelentősebb alkotása. Kiindulópontunk a koronás kapu (Kronentor) amely a francia pavilonnal (Französische Pavillon) együtt 1714-ben készült el.

A Zwinger koronas kapuja

A harangjátékáról ismert óratorony (Foto: daniel hüneborg)


1728-ban, a Wallpavilonnal szemben, a harang pavilon (Glockenpavillon) került átadásra. A Gottfried Semper tervei alapján épített képtár reneszánsz stílusú épülete jelenti a kapcsolatot a Színháztérhez (Theaterplatz). A Zwinger belsõ udvarának méretei: 116 x 204 méter. Egy kissé elrejtve, a francia pavilon mögött található a Balthasar Permoser által készített ún. Nymphenbad, melynek lépcsős vízesését, szökőkútjait és szobrait ismét eredeti szépségükben csodálhatunk meg.

Drezda-Zwinger

A Zwinger udvara (Foto: palestrina55)


Kétséget kizáróan a Zwinger a képtárral, a fegyvertárral, a porcelángyűjteménnyel és a matematikai-fizikai szalonnal Drezda múzeumi központja. Zwinger képtár A Zwinger képtár alapját az 1560-ban alapított szász választófejedelmi képcsarnok alkotta. A gyűjtőszenvedélyéről híres Erős Ágost választófejedelem rendszerezte a képtárat és bővítette 1745-ben a modenai hercegtől kapott 100 alkotással, amelyek között volt a világhírű "Sixtus-i Madonna" is. A gyűjtemény 1855-ben a Gottfried Semper által épített képtárban kapott méltó helyet. A II. világháború súlyos pusztítást okozott a képtár anyagában; 507 festmény eltűnt, 206 elpusztult (ebből 154 egyedül 1945 február 13-a éjszakáján, az amerikai-angol bombatámadás alatt). Az eltűnt remekművek közül eddig 44 festmény került vissza eredeti helyére. Az épület az újjáépítés után 1956-ban nyílt ismét meg. 1960-ig, a gyűjtemény 400 éves évfordulójáig, a Szovjetunió is visszaadott a háború alatt elrabolt képekből 1240 alkotást, így a képtár ismét régi fényében tündökölhetett. Azóta turisták és műkedvelők milliói látták Raffael, Dürer, Holbein és sok más világhírű festőművész alkotásait. Az operaház Az első drezdai operaház Gottfried Semper tervei alapján 1838 és 1841 között épült és nem sokkal azután, 1869. szeptember 21.-én egy tűzvészben el is pusztult. Az újjáépítést 1871-1878-ig Semper fia, Manfred vezette reneszánsz stílusban. A II. világháború pusztítása után az épület 1985-ben, eredeti állapotába visszaállítva nyílt ismét meg.

Theaterplatz

A Semperoper a Theaterplatzon (Foto: martinroell)


A ház homlokzatán látható hat szobor az eredeti, első operaházból való. A bejáratnál Schiller és Goethe - Ernst Rietschel alkotásai -, balra tőlük Shakespeare és Sophokles, jobbra Molière és Euripides - Ernst Julius Hähnel mûvei - állnak Műgyűjtemények: Drezda élénk szellemi életéről gazdag műgyűjteményei tesznek tanúságot. A „rokokó hazája” nevet, mivel e várost illetik, különösen II. Ágost korában szerezte meg. A műgyűjtemények között első helyen áll a képtár (Gemäldegallerie) a múzeum épületében. E képgyűjtemény keletkezését első sorban III. Ágost királynak (1733-63) köszönheti, aki az Estei Ferenc birtokában levő 100 képnek megvásárlásával elsőrangú gyűjteményt alapozott meg. Jelenleg mintegy 2500 darabos a gyűjtemény. Az úgynevezett Grünes Gewölbe a királyi kastélyban, kisebb műtárgyakat (különösen a kései reneszánsz és a rokokó korszakból), a XVI. és XVII. századbeli német ötvösség remekeit, kristály- és elefántcsont-tárgyakat tartalmaz, egyben egyike Európa leggazdagabb tárlatainak. A lengyel rendek megbízásából Mária magyar királyné (Nagy Lajos leánya) számára készült, de utóbb Hedvig hercegnőnek ajándékozott serleget is itt őrzik. Európa legszebb tere A Theaterplatz (Színház tér), Európa egyik legszebb tere körül sorakoznak a különböző stíluskorokból származó pompás épületek: a Gemäldegalerie (Képtár), az Operaház, az Óvárosi őrház (Altstädter Wache), az egykori katolikus Udvari templom (Hofkirche) és a luxusszállodaként újjáépített Taschenberg-palota.

Theaterplatz

A Theaterplatz (Foto: srmurphy)


Udvari eleganciát áraszt az 1711-től 1722-ig épített Zwinger is, melynek központi tere csodálatos belső kertje. 1719 szeptemberében nagy ünnepség színhelye volt: Erős Ágost fia és utóda, Frigyes Ágost herceg itt tartotta esküvőjét az osztrák császár leányával. A gigantikus lakománál 60 000 gyertya szolgáltatta a világítást. Az eredeti meisseni porcelán királyok, uralkodók asztalát díszíti. A Zwingerben található (Stadtpavilon) a világ legnagyobb porcelángyűjteménye; Erős Ágost szenvedélyesen gyűjtötte a kínai és japán porcelánokat, majd a gyár megalapításától (1710) kezdve a meissenieket is. A Langgalerie (Hosszú Galéria) külső falát W. Walther festőművész a 19. században egy 102 méter hosszú sgraffitóval díszítette, mely a szász választófejedelmeket ábrázolja, és Fürstenzug (Fejedelmi menet) néven vált ismertté.

Furstenzug

Fürstenzug (Foto: daniel hüneborg)


A pusztulásnak indult falfestményt 1907-ben 25 000 meisseni porceláncsempével mozaikszerűen kirakták.
Impresszum és kapcsolat - Impressum and contact